2.11.9 Mellomkrigstida i Norge

Denne perioden var preget av både krise og vekst.

a) Hvem merket de økonomiske problemene i Norge på 1920-tallet?

b) Hvordan var kampen mellom arbeidere og arbeidsgivere?

c) Tidlig i 1930-årene mistet mange jobben før det igjen ble vekst i økonomien. Hvordan kunne folk merke økende velstand?

d) Arbeiderpartiet dannet regjering alene i 1935. Hvilket parti samarbeidet de med, og hvem var statsminister?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern