1.13.5 Flernasjonale selskaper

Flernasjonale selskaper har stor makt over verdenshandelen.

Flernasjonale selskaper er organisert med en ledelse i et land og i andre land. Selskapene flytter store mellom ulike land. Mange flernasjonale selskaper har hovedkontor i , eller . Et flernasjonalt selskap kan ha stor innflytelse i og Det internasjonale pengefondet. De flernasjonale selskapene vokser ved å kjøpe opp eller slå seg sammen med , og har mye av sin i fattige land.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern