1.13.3 Bedrifter flytter til Kina

Kina spiller en viktig rolle i verdensøkonomien.

a) Hvor sterk har veksten i BNP vært de siste årene i Kina?

b) Hvor stor del av den globale økonomiske veksten skjer i Kina?

c) Hva slags type selskaper flytter produksjonen sin til Kina?

d) Hvordan er arbeidsforholdene for arbeiderne i Kina?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern