2.15.2 USA og Sovjetunionen

Den kalde krigen startet med motsetningene mellom USA og Sovjetunionen.

a) Hva beordret Josef Stalin de sovjetiske troppene i Øst-Europa etter krigen?

b) Hvordan ble Tyskland delt rett etter freden i 1945?

c) Hva var Trumandoktrinen?

d) Hva var Marshallplanen?

e) Hva svarte Sovjetunionen på tilbudet om Marshallhjelp?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern