1.11.2 Faser i befolkningsutviklingen

Hver fase er et trinn i utviklingen.

a) Hvor mange faser er det vanlig å dele inn i?

b) Hva skjer i fase 1?

c) Hva skjer i fase 4?

d) Hva betyr det at en eldrebølge er på vei?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern