Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

3.12.3 Kulturmøter og rasisme

a) Hva kalles det å vurdere en annen kultur etter om den likner sin egen?

b) Hva kalles det å vurdere en annen kultur på dens egne premisser?

c) Hva er en fordom?

d) Hva er rasisme?

e) Hva er diskriminering?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern