3.5.2 Kommunevalg

Husker du hvordan et kommunevalg foregår?

Hvert år er det kommunevalg i Norge. Da velges representanter til kommunestyret fra en valgliste partiene har satt opp på bakgrunn av . Man kan også stemme på personer fra lister utenom partilistene. I byer velges representanter til . Å skrive opp samme person to ganger på samme liste kalles å . Å føre opp kandidater fra andre partier på en stemmeseddel er å gi en er å gi en slengerstemme. Antall stemmer til hvert parti bestemmer hvor representanter de får i kommunestyret.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern