2.11.5 Fascismen

Fascismen var en antidemokratisk ideologi.

Det var misnøye og uro i Italia etter første verdenskrig. Dette ble utnyttet av Mussolini. Hva het partiet han dannet i 1919?

Målet for fascistene var et stort og mektig Italia, og de ville slå hardt ned på uro i samfunnet. Hvilke to grupper så de som sine politiske motstandere?

Mussolini marsjerte mot Roma i 1922 med 25 000 mann. De truet regjeringen til å gå av, og Mussolini dannet regjering. Etter hvert endret han lovene slik at han ble diktator. Hva ble Mussolini kalt?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern