1.14.3 Dårlig infrastruktur

Fattige land har store problemer med korrupsjon og dårlig infrastruktur.

a) Hvor bygde de gamle kolonimaktene transportveier i koloniene?

b) Har myndighetene i fattige land kontroll med lov og orden?

c) Hva skjer i et samfunn som har omfattende korrupsjon?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern