2.17.1 Koloniene ble selvstendige

Etter den andre verdenskrigen ble koloniene selvstendige stater.

a) Hva het frigjøringslederen i India og når ble landet selvstendig?

b) Hva ble det første afrikanske landet som erklærte selvstendighet sør for Sahara og når skjedde det?

c) Hvilket land undertrykket den svarte befolkningen med apartheidpolitikk og hva het frigjøringslederen?

d) Når ble Nelson Mandela president i Sør-Afrika?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern