1.6.4 Skoglandskap

Skoglandskap er vanlig i Norge.

a) Hvor mye av Norge er dekket av skog?

b) Er skogen et kulturlandskap?

c) Hva er flatehogst?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern