3.9.7 Høyesterett

Høyesterett er Norges øverste domstol.

Saker av stor betydning kan behandles i Høyesterett. Alle saker som blir anket til Høyesterett, blir først vurdert av tre i . Høyesterett kan deretter behandle saken med fagdommere. Verken tiltalte eller blir innkalt i Høyesterett. I straffesaker blir saken ført av og . I helt spesielle saker samles alle dommerne i Høyesterett for å behandle en sak i . En dom i Høyesterett kan ikke .
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern