2.1.3 Internett

Kan du dette?

a) For å undersøke om nettinformasjonen jeg bruker er god, …

b) For å undersøke om nettinformasjonen jeg bruker er god, ...

c) For å undersøke om nettinformasjonen jeg bruker er god, ...

d) For å undersøke om nettinformasjonen jeg bruker er god, …

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern