3.9.3 Rettssystemet

Norge er en rettsstat.

a) Hvilke av disse prinsippene bygger rettsstaten på?

b) Hva er oppgaven for konfliktrådet?

c) Hva er en påtaleunnlatelse?

d) Hvem er øverste påtalemyndighet i Norge?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern