3.11.3 Stortinget

Stortinget er nasjonalforsamlingen i Norge.

a) Hvor mange representanter er det på Stortinget?

b) Hvordan er de politiske partiene organisert på Stortinget?

c) Hva kalles den som leder partigruppa?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern