2.20.3 1970-tallet

1970-tallet var tiåret for folkelige opprør.

a) Hva var de tre viktigste kampsakene i ungdomsopprøret?

b) I hvilket år var folkeavstemningen om EF?

c) Når ble likestillingsloven vedtatt?

d) Når opprettet Norge et miljøverndepartement?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern