1.8.8 Biologisk mangfold

Det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet.

Den store variasjonen i plante- og dyrelivet utgjør et mangfold i naturen. Dyr og planter lever i tett og fjernes en art kan det skade for mange andre. er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. I blir regnskogen hogd ned for å gi plass til nytt jordbruksland. Dersom regnskogen blir ødelagt, vil også for et stort antall plante- og dyrearter forsvinne. Det vil det biologiske mangfoldet.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern