1.10.1 Energi

Energi brukes i mange former.

Energi er det som setter noe i . Energi forsvinner , men går over i andre former. Overføring av energi skaper en som alltid begynner med . Fra sola får jorda overført mengder energi. De fleste energikilder skapes av . Det er energi fra sola som vannets kretsløp, vind, bølger og fotosyntesen. Energikilder som drives direkte av , er og . Sola sender en energimengde mot jorda som er ganger større enn det vi bruker.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern