3.10.1 Arbeidsliv

Folk bruker en stor del av livet på å arbeide.

Arbeid kan deles i og arbeid. I Norge er en stor del av i lønnet arbeid, og mange deltar i arbeidslivet. er ulønnet arbeid. Partene i kalles og . Arbeidslivet kan deles i og sektor. Offentlig sektor er , fylkeskommuner og kommuner. Privat sektor er eid av private og . Noen har sin egen og er næringsdrivende.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern