2.5.1 Fra kaos til diktatur

Napoleon hadde sterke lederegenskaper, og så sitt snitt til å ta makten i et land hvor politisk usikkerhet rådet etter revolusjonskampene.

a) Hva slags ledererfaring hadde Napoleon?

b) På hvilken måte hadde revolusjonen svekket Frankrike politisk?

c) Hvordan fikk Napoleon demonstrert for revolusjonslederne at han var en dyktig leder?

d) Hva gjorde Napoleon da han ble utpekt til å lede den franske hær?

e) Hvordan kunne Napoleon bli keiser i et land som nettopp hadde gått til revolusjon for å få folkestyre?

f) Hvorfor dro Napoleon med sin hær over Alpene?

g) Var Napoleon overhodet ikke opptatt av rettferdighet for folket?

h) Hvorfor fikk ikke pave Pius 7. satt kronen på Napoleons hode under messen hvor han skulle krones til keiser?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern