2.1.2 Om historiske kilder

Kan du dette?

a) En historisk kilde ...

b) En historisk kilde kan ikke være ...

c) For å ha vitenskapelig troverdighet bør en historisk kilde …

d) For å gi mening bør en historisk kilde...

e) Historiske kilder gir oss ulike svar på hvordan fortiden var …

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern