3.1.3 Mer enn fag

Her følger noen spørsmål som berører andre sider ved det å gå på skolen enn det rent faglige.

a) Har du rett eller plikt til å gå på skolen?

b) Hva lærer man på skolen utenom det faglige?

c) Hva skal vi med regler for orden og trivsel?

d) «En regel er en regel», sier man. Men av og til må regler tilpasses det enkelte fellesskap som bruker dem. Hva menes med dette?

e) Er det lettere å følge regler man har vært med på å bestemme selv?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern