3.11.7 USA

USA har verdens eldste gjeldende grunnlov.

a) Hva heter nasjonalforsamlingen i USA?

b) Hvem har den utøvende makta i USA?

c) Hva vil det si at presidenten velges av et flertall av valgmenn?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern