2.6.2 «Gud bevare gamle Norge»

Nasjonalfølelsen var en viktig drivkraft i kampen om norsk selvstendighet. Teksten nedenfor sier noe om hvordan og hvorfor den ble brukt. Fyll inn ordene som mangler.

«Enige og tro til faller,» sa partirepresentantene og tok hverandre i hendene da de s amlet seg en siste gang etter arbeidet med å skaffe Norge en og en grunnlov. Grunnloven ble godtatt av Karl , men konge ville han selv være. Feiringen av 17. mai startet allerede i 1820-årene, mot Karl vilje, men ble ikke offentlig markert før i 1836. Nasjonalsangen vår skrev Bjørnson først i .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern