2.12.6 Pearl Harbor

USA kom for alvor med i krigen da Japan angrep Pearl Harbor.

Japan førte en aggressiv politikk i Asia. De hadde okkupert Korea og deler av et annet land. Hvilket?

USA sluttet å selge en vare til Japan som landet var helt avhengig av. Hvilken?

Japan var avhengig av å importere olje og gikk til krig mot USA. Japan angrep den amerikanske stillehavsflåten i Pearl Harbor. Hvilket år skjedde dette?

Hvilket våpen brukte japanerne mest i angrepet på Pearl Harbor?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern