2.12.4 Tyskerne angrep våren 1940

I løpet av noen få måneder rammet krigen mange land i Europa.

a) Hvilke skandinaviske land ble trukket inn i krigen, og på hvilken dato kom det tyske angrepet?

b) Frankrike, Nederland, Belgia og Luxemburg ble angrepet 10. mai 1940. Hvordan gikk felttoget for tyskerne?

c) De britiske og de franske soldatene ble evakuert fra Frankrike. Hva kalles denne operasjonen, og hvordan foregikk den?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern