2.15.6 Avslutningen

Den kalde krigen ble avsluttet på 1980-tallet.

a) Hva het den nye lederen i Sovjetunionen fra 1985 og hva het hans to nye slagord?

b) Hva het den amerikanske presidenten på store deler av 1980-tallet?

c) Hva slags forhandler førte til avslutningen på den kalde krigen?

d) Når falt Berlinmuren?

e) Når ble Sovjetunionen oppløst?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern