1.13.1 Handel og toll

I dag fraktes store mengder varer mellom land.

Det er blitt svært å frakte varer. Prisen per enhet blir når varemengden er stor. Kulturen blir av verdenshandelen. Folk får tilgang til varer og underholdningstilbud. av verdenshandelen skjer mellom  land. Handelsmønsteret i på 1800-tallet gjorde noen land i nord rike. Land i sør fortsatte å være . Rike land importen av varer ved hjelp av . Dette kalles .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern