3.3.4 Zero

Zero er et program som skal forebygge alle former for mobbing.

a) Hvem har utvilklet programmet Zero?

b) Hva er hovedprinsippet i Zero?

c) Hvorfor har Senter for atferdsforskning valgt å kalle programmet mot mobbing for Zero?

d) Hvor i landet ligger Senter for atferdsforskning?

e) Hva gjør Zero for å forebygge og bekjempe mobbing som fenomen?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern