Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

3.3.4 Zero

Zero er et program som skal forebygge alle former for mobbing.

a) Hvem har utvilklet programmet Zero?

b) Hva er hovedprinsippet i Zero?

c) Hvorfor har Senter for atferdsforskning valgt å kalle programmet mot mobbing for Zero?

d) Hvor i landet ligger Senter for atferdsforskning?

e) Hva gjør Zero for å forebygge og bekjempe mobbing som fenomen?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern