3.9.4 Domstoloene

Det norske rettssystemet har flere domstoler.

a) I hvilken rettsinstans starter alle straffesaker?

b) Hvilken type risiko gir ikke grunnlag for varetektsfengsling?

c) Hva kalles den som setter fram anklagene i retten, og den som taler tiltaltes sak?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern