1.13.4 Barnearbeid

Barnearbeid er et stort problem i fattige land.

a) Hvor gamle er de yngste barnearbeiderne?

b) Hvor selges ofte varene som blir laget av barn?

c) Hvorfor gir arbeidsgiverne barna så dårlig betalt?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern