2.6.1 Unionsskiftet

I perioden 1380–1814 var Norge i union med Danmark. Fra 1814 til 1905 var vi i union med Sverige. Spørsmålene som følger, krever at du kjenner til sammenhengen mellom unionsskiftet og napoleonskrigene.

a) Danmark-Norge ønsket først å holde seg nøytralt under Napoleonskrigene. Hvorfor?

b) Hvorfor angrep Storbritannia den dansk-norske handelsflåten som de lenge hadde hatt fredelige handelsavtaler med?

c) Hvordan kunne flåteranet føre til at Danmark-Norge havnet i krig, ikke bare med Storbritannia, men også med Sverige?

d) Hvordan kunne det bli hungersnød i et rikt land som Norge på denne tiden?

e) Hvordan kunne svenskene velge seg en fransk tronarving, til og med en av Napoleons generaler, når de lå i krig med Frankrike?

f) Hvorfor begynte nordmenn å se på seg selv som et eget folk i 1814?

g) Hvorfor fikk Norge ha en egen grunnlov samtidig som vi var i union med Sverige?

h) Hvorfor fikk ikke Kristian Fredrik være regent i Norge særlig lenge?

i) Hvorfor følte det norske folk seg friere i union med Sverige enn i union med Danmark?

j) Hvorfor syntes Karl Johan at Norge burde feire 4. november, og ikke 17. mai?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern