2.12.3 Allianser og taktikk

På begge sider i krigen var det allianser mellom land.

Før krigen prøvde Storbritannia og Frankrike å få en annen stormakt som sin allierte mot Hitler. Hvilken?

Sovjetunionen og Hitler-Tyskland var regnet som ideologiske motstandere. Likevel forhandlet de seg fram til en ikkeangrepsavtale. I hvilket år ble denne avtalen kjent?

Under krigen var motstanderne delt i to grupper. Storbritannia, Frankrike, Sovjetunionen og USA ble kalt de allierte. Hva var fellesnavnet for Tyskland, Italia og Japan?

Da tyskerne angrep Polen, brukte de en ny taktikk. Hva ble den kalt?

Lynkrig var basert på hurtige angrep og bruk av tanks i kombinasjon med en annen type våpen. Hvilken våpentype?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern