3.3.2 Å bli hørt

Det holder ikke med et lovverk hvis ingen sørger for at lovene blir håndhevet.

a) Husker du hvilken av instansene nedenfor som ikke jobber spesifikt med å hjelpe barn med problemer?

b) Hva er én av barnevernets fremste oppgaver?

c) Hvordan kan du ikke bruke Barneombudet?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern