2.14.8 Samisk kultur

Samene har en karakteristisk livsform basert på reindrift, og joiken er samenes eget kulturuttrykk.

a) Rein har alltid vært en viktig resurs for samene, men hvor mange samer driver med rein i dag?

b) I dag har endringer i moderne reindrift ført til skader på naturen. Hva skyldes dette?

c) Joiken er samenes egen musikk, og en av de eldste musikkformer i Europa. Hvordan framføres joiken tradisjonelt?

d) Joiken brukes også i nye kulturuttrykk som moderne musikk. Hvem av disse personene er en kjent samisk musiker?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern