Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

2.4.4 Maktkamp

Etter henrettelsen av den franske kongen utviklet revolusjonen seg til en blodig maktkamp. Husker du hvilken rolle disse personene spilte?

a) Georges Danton (1759–1794)

b) Maximilien de Robespierre (1758–1794)

c) Marie Olympes de Gouges (1748–1793)

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern