Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

2.9.1 Sosialismen

De politiske ideologiene oppstod på 1800-tallet. Ideologiene handlet om ulike syn på hvordan samfunnet skulle være.

a) Hvilken av disse politiske oppfatningene hører til sosialismen?

b) Hvorfor mente sosialistene at bedriftene skulle eies av arbeiderne?

c) Etter hvert delte sosialistene seg i to grupper. Kommunistene ønsket en revolusjon. Hvordan ville sosialdemokratene endre samfunnet?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern