2.12.7 Østfronten

På østfronten begynte tyskerne å tape krigen.

Hitler angrep i juni . Planen var en , men krigen på østfronten varte i flere år. med sterk var et stort problem for soldatene. Dårlige hindret effektiv transport av tropper og forsyninger. Slaget om vinteren var et vendepunkt i krigen. Tyskerne klarte nesten å byen, men tapte da de ble av en sovjetisk styrke. Om lag  000 tyske soldater ble tatt til fange. Nå drev Sovjetunionen den tyske invasjonen tilbake.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern