1.14.1 Rike og fattige land

Det er vanlig å dele verden inn i fattige og rike land.

a) Hvor stor del av verdens samlende inntekter har den rikeste femdelen av befolkningen?

b) Hvordan definerer OECD fattigdom?

c) Hva er HDI?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern