3.4.4 Velferdsstaten

FN har flere ganger kåret Norge til verdens beste land å bo i. Husker du hva som er med på å gjøre Norge til en velferdsstat?

betaler mange tjenester for oss, for eksempel sykehusopphold og med kostnader over et visst beløp. I demokratiske land hvor man selv må betale for sykehusopphold er det vanlig å knytte seg til et . Det er det likevel ikke alle som har råd til. Grunnskolen i Norge er gratis, og vi har rett til tre års etterpå. og sosialstønader hjelper dem av oss som ikke  arbeide. Slike statlige tjenester er mulig på grunn av .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern