1.11.3 Ressursforbruk og opplysning

Verden har i dag et for høyt ressursforbruk.

a) Hva er rike land nødt til å gjøre med sitt eget forbruk av ressurser?

b) Hvordan blir befolkningsutviklingen endret når kvinner får utdannelse?

c) Hva vil FN gjøre for å begrense verdens befolkning til 9 milliarder innen 2050?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern