3.9.9 Straff

Det er flere hensyn som ligger bak ideen om straff.

Straff hindrer handlinger og er som påfører den som har loven. Effekten av straff deles inn i en og en del. Folk skal bli skremt å bryte loven, og skal ikke bli fristet til nye lovbrudd. De som soner i fengsel, skal bli til et liv etter soning. Likevel snakker noen om fengselet som . Over halvparten av de begår nye forbrytelser etter endt .
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern