2.14.2 Sijddaen

Den gamle samiske samfunnsformen sijddaen ble oppløst.

Samene hadde opprinnelig levd av jakt og . De omkring og drev med fiske og jakt på villrein, pelsdyr, sel og hval. Familier hadde og bodde i et , sijddaen, som forvaltet i et område. Med nye måtte samene dele ressursene med andre som bosatte seg i områdene deres. Sijddaene ble , og samene begynte med , jordbruk og fiske. ble også den samme som ellers i Norge.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern