2.14.4 Kristningen av samene

Norske myndigheter mente samisk kultur og religion var lite verdt.

Samene hadde opprinnelig en naturreligion. Hva het han som startet det kristne misjonsarbeidet i Sameland?

Thomas von Westen ville oversette bibelen til et annet språk. Hvilket?

Opprøret i Kautokeino var en reaksjon mot både myndighetene og grensestengingen og mot prester og kjøpmenn som solgte brennevin. Når skjedde opprøret?

En svensk prest startet en vekkelsesbevegelse blant samene. Hva het presten?

Etter opprøret i Kautokeino ble fem samer dømt til døden, og to av dem ble henrettet. Den ene var Mons Somby. Hva het den andre?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern