2.3.3 De forente stater

Hva står begrepet for?

a) USA

b) Koloni

c) Revolusjon

d) Festning

e) Plantasje

f) Indianer

g) Urbefolkning

h) President

i) Auksjon

j) Diskriminering

k) Mississippi

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern