2.16.5 Vekst i vest

Gjenoppbyggingen i Vest-Europa etter krigen gikk raskt.

Landene i vest fikk økonomisk hjelp gjennom . Bedriftene fikk også billig og lave . De fleste land hadde en . i la grunnlaget for en ny organisasjon for europeisk samarbeid som senere ble til . I Vest-Europa utviklet landene seg til . Folk fikk helse- og utdanningstilbud, og i arbeidslivet. Samtidig steg og velstanden for folk i Vest-Europa.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern