Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.9.5 Økonomiske soner

De økonomiske sonene gir staten rett til å bestemme over havområder.

a) Hvem eier en økonomisk sone i havet?

b) Hvilke ressurser inngår i den økonomiske sonen?

c) Hvor langt ut fra kysten strekker en økonomisk sone seg?

d) Hva kalles områdene utenfor de økonomiske sonene?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern