1.9.5 Økonomiske soner

De økonomiske sonene gir staten rett til å bestemme over havområder.

a) Hvem eier en økonomisk sone i havet?

b) Hvilke ressurser inngår i den økonomiske sonen?

c) Hvor langt ut fra kysten strekker en økonomisk sone seg?

d) Hva kalles områdene utenfor de økonomiske sonene?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern