Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

2.14.5 Fornorskningen av samene

Norske myndigheter ville fornorske samene.

a) Hvem sa dette, og når ble det sagt? Den eneste redning for lapperne er at de absorberes i den norske nasjon.

b) Hvilken status hadde samisk språk i skolen?

c) Forbudet mot samisk språk skapte stor misnøye blant elevene, og myndighetene satte inn et bestemt tiltak. Hvilket?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern