2.14.5 Fornorskningen av samene

Norske myndigheter ville fornorske samene.

a) Hvem sa dette, og når ble det sagt? Den eneste redning for lapperne er at de absorberes i den norske nasjon.

b) Hvilken status hadde samisk språk i skolen?

c) Forbudet mot samisk språk skapte stor misnøye blant elevene, og myndighetene satte inn et bestemt tiltak. Hvilket?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern