2.9.3 Konservatisme og liberalisme

Disse to ideologiene har flere likheter, samtidig som de er forskjellige.

a) Hva mente både konservatismen og liberalismen om staten?

b) Hvilken gruppe i samfunnet var konservative og liberale?

c) De konservative ville i stor grad bevare samfunnet slik det var. Hvordan ville de liberale forandre samfunnet til det bedre?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern