Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.6.2 Naturkreftene former terrenget

Jordas ytre og indre krefter former terrenget.

a) Hva vil det si at bergarter forvitrer?

b) Hva slags prosess er erosjon?

c) Dalene i Norge er formet av elver og isbreer. Hva kalles de to typene av daler?

d) Isbreene fører med seg stein, grus og sand. Hva kalles en avsetning av disse løsmassene?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern